Om Troms Oblat

Troms Oblat ble startet i 11/11 2017.

 

Hensikten var å ta vare på de verdier som hadde blitt akkumulert igjennom flere år med kartlegging og dyrking av arktisk hvete.

Knytte eierskap til, og sikre disse verdiene for bevaring og utnyttelse i samtid og fremtid.  Produsere resultater gjennom publikasjon og patent.  Drive analyse og beramme innhøsting.

Det er også et mål om å produsere oblater for bruk i eukaristien.

Den sekundære drift sirkulerer omkring pottemakeri av norsk leire fra 69˚N, utvinning og rens av champlainleire fra utvalgte områder her i tromsødistriktet.  Beskytte og rendyrke matrisen for glasurbase.