Stor krukke i leirgods, ca 24 cm, 2000 kr

Stor krukke i tromsøleire, Gl751 med underglasering/begitning av terrakottarød innenlandsleire fra samme område.  Glasert innvendig i titaniumsglasur.  Ca. 24 cm høy. Antatt betydningsfull i samlingsammenheng.

Beskrivelse

Stor bankkrukke i tromsøleire.  To ulike typer, en innenlands og en kystleire.  Den ene, den terrakottarøde dekker leirgodset.  Glasert innvendig både lokk og krukke med titaniumsglasur.

Antas å ha betydning i samlersammenheng.  Investeringsobjekt.

2000 kr pluss 300 kr for eventuelt podium i edeltre.

 

Bestilling